Tøm boksen for spon eller annet materiale, fyll deretter mellom 100-120 kg ( ca 5 cm tykkelse) “BIOPELLETS” i en boks på 3 x 3 meter.
I begynnelsen fjernes kun ren møkk. Urin bindes i pelletsen og fjernes som klumper i kattesand, dette skjer først etter noe tid. Husk at “BIOPELLETS” absorberer 5-6 ganger sin egen vekt.
Vedlikehold skjer ved å etterfylle pellets, det regnes ca 15-25 kg pr uke på en 3 x 3 m boks. Det kan ta noe tid før det er behov for å etterfylle.

Skulle boksen bli stående tom i lengre tid slik at underlaget blir tørt så dusj lett over med litt vann for å unngå støving.

1w  2w  3w  4w  5water