Som en erstatning til høy kan vi levere høy pellets av meget høy kvalitet. Et av de mest allsidige fôrproduktene på markedet og passer som grunnleggende fôr, konsentrert erstatningsfôr eller som et supplement til kornrasjonene. Høypellets passer for alle dyr, som hester, ponnier, alpakkaer, kyr, okser, kalver, kaniner osv. Høypellets laget av tørket høy.