Halm har lenge vær brukt som strø for hester. Men ved anvendelsen av ny teknologi ble det skapt et nyttprodukt – halmpellets. Dette er finhakket hvetehalm, som er presset i 6-8 mm pellets. I produksjonsprosessen blir det nådd opptil 90 – 100 varmegrader, slik at alle organismer som bakterier, soppsporer eller andre mikroorganismer blir drept.

Etter å ha nådd så høy temperatur mister halmen sin spireevne. Derfor kan brukt pellets sammen med hestemøkk spres direkte som gjødsel, eller brukt pellets kan resirkuleres sammen med hestemøkk for eksempel til oppvarming.

Halmpellets absorberer 5-6 ganger mer enn sin egen vekt.

Kvalitetskravet til halmpellets er svært høyt og det vies mye oppmerksomhet til råstoffinnsamling og lagring. Dessuten samarbeider vi tett med de mange bønder som vi samler inn halm fra.

 

For at det skal være enkelt å bruke halmpelets leveres de i forskjellige sekkestørrelser: 16 kg, 20kg, 500 kg og 1000 kg. Velg den størrelse som passer og som samsvarer med din lagringskapasitet.

Vi ønsker å være miljøvennlige, derfor produktet vårt blir pakket i resirkulert plastsekker.

 

  

  100% naturell halm. Produktet er miljøvennlig og  bryter ned biologisk, avfallet kan brukes som en utmerket gjødsel.

  Hygienisk og rent produkt. Varmebehandlet, ingen soppsporer eller mugg uten patogener. I produksjonsprosessen blir det nådd opptil 90 – 100 varmegrader, slik at alle organismer som bakterier, soppsporer eller andre mikroorganismer blir drept. Etter å ha nådd så høy temperatur mister halmen si spireevne. Derfor kan bruk pellets sammen med hestemøkk spres direkte som gjødsel.

   Absorberer fuktighet tilsvarende opptil 5-6 ganger sitt eget volum. Dette gjør at fuktigheten absorberes i et lite område, og resten av boksen vil holdes renslig.

   Redusert forbruk. Mye mindre strø er nødvendig i forhold til flis eller spon, og det er tidssparende løsning.

   Ligger mer stabilt i boksen. En del hester “graver” iboksen, og der spon da vil flytte seg tilkantene av boksen. Halmpellets ligger mer stabilt og hestene vil likevel få et mykt og isolerende lag mellom seg og gulvet.

   Gir lavere ammoniakkonsentrasjon i luften. En undersøkelse – hvor de sammenliknet bl.a. trepellets, kutterspon, og papirstrø – viste at halmpellets ga lavest ammoniakkonsentrasjon i luften.

Gir mindre støv. Sammenliknet med vanlig halm, flis, torv og sponpellets gir halmpellets mindre støv i luften.

  

Det har vært gjort forsøk som viser at hestegjødsel er egnet for biogassproduksjon når det anvendes halm som strø i stedet for flis eller spon.

Det er gjort flere studier som viser at halm i form av pellets har gode egenskaper som strømiddel.

Hver hest produserer ca 10 tonn fersk gjødsel (iblant spon) per år. Ved bruk av halmpellets reduseres mengden til ca 8 tonn fordi oppsugingsevne er bedre og mengden strømiddel reduseres.

En forutsetning for at et nytt biogassanlegg skal kunne basere seg på hestegjødsel som substrat, er at det etableres løsning som vil stimulere hesteeiere til å bruke halmpellets som strømiddel.

 

Halmpellets kan brukes til kompostering sammen med matavfall, hageavfall osv. Halmpellets reduserer lengden av komposteringsprosessen i forhold til flis eller spon. Kompostert gjødsel kan f.eks brukes i hage til grønnsaker.

 

 

Når hestemøkk blandet med halmpellets taes ut av hesteboksen er dette allerede 100% naturlig gjødsel. Halmpellets brytes raskt ned, og det er derfor ikke krav til kompostering før det kan benyttes som gjødsel f.eks landbruk. Jorden absorberer raskt nyttige materialer som fiber, nitrogen, kalium og andre næringstoffer.

  

HVORDAN BRUKES:

Tøm boksen for spon eller annet materiale, fyll deretter mellom 100-120 kg ( ca 5 cm tykkelse) halmpellets i en boks på 3 x 3 meter.
I begynnelsen fjernes kun ren møkk. Urin bindes i pelletsen og fjernes som klumper i kattesand, dette skjer først etter noe tid. Husk at halmpellets absorberer 5-6 ganger sin egen vekt.
Vedlikehold skjer ved å etterfylle pellets, det regnes ca 15-25 kg pr uke på en 3 x 3 m boks. Det kan ta noe tid før det er behov for å etterfylle.

Skulle boksen bli stående tom i lengre tid slik at underlaget blir tørt så dusj lett over med litt vann for å unngå støving.