SSGL 3D CROP biogroupInnsamling av hvetehalmen som benyttes til “BIOPELLETS” starter i løpet av sommeren, vanligvis i siste ukene av juli. Etter at avlingene er høstet, blir avfallet av halm samlet, presset i store ruller og lagret før det transporteres til pellets fabrikken
Halm fra mange kornsorter (raps, havre, rughvete, bygg) kan også presses til pellets, men disse skiller ut planteolje som gjør at det er redusert absorberingsverdi og bunnen blir fort bløt.
Den mest etterspurte og verdifulle er hvete. Hveten har lyse farger og meget god absorberingsverdi (sugeevne).